Luchtdicht bouwen

U bent hier

Isolatie, luchtdichtheid en ventilatie: een onafscheidelijk trio

Naast isoleren en ventileren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken. Aandacht voor luchtdichtheid kan ervoor zorgen dat het E-peil van een woning met 8 tot 12 E-peilpunten daalt. Bovendien heeft een luchtdichte woning een veel lagere netto-energiebehoefte.

Verder gaat het luchtdicht maken van een woning gepaard met volgende bijkomende voordelen:

 • een verhoogd rendement van het ventilatiesysteem C+ en D.
 • een optimale werking van de isolatieschil
 • een verhoogde brandveiligheid.
 • een beter comfort in de woning ( geen tocht en betere akoestiek )
 • een bescherming tegen bouwschade en vochtproblemen door condensatie

Luchtdichtheid met garantie

Hevadex Applications bvba garandeert met een n50 (h) waarde kleiner of gelijk aan 1, na het uitvoeren van de luchtdichtingswerken. De n50 waarde is de hoeveelheid luchtvolume die per uur wordt vernieuwd bij een drukverschil van 50pascal.

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt een controle uitgevoerd door een erkend luchtdichtheidsmeter. Tijdens de luchtdichtheidstest of Blowerdoortest gaat de woning in een onder- en overdruk . Met dit drukverschil worden luchtlekken voelbaar en zichtbaar met een infrarood camera en rookdetectie.

Na deze controle kunnen nog eventuele aanpassingen of verbeteringen gebeuren.

Bij positieve test leveren wij een garantiecertificaat af.

Bijkomend is luchtdichtheid een maatstaf aan het worden voor de algemene bouwkwaliteit. Een luchtdichte woning kan dan vaak ook algemeen aanzien worden als een kwalitatief gebouwde woning.

Nationaal normatief kader rond luchtdichtheid:

 1. Normen: STS P 71-3
 2. NBN 13829
 3. Energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw en renovatie

EUROPESE NORMEN

 1. Richtlijn 20/20/20: 20% minder CO² uitstoot, 20% minder energieverbruik, 20% meer hernieuwbare energie.
 2. Europese Energieprestatie van gebouwen, richtlijn 2002/91/EC en 2010/31/EG.

Relevante publicaties (Bron - wtcb):

 1. Luchtdichtheid van gebouwen
 2. Controle van de luchtdichtheid
 3. Technische installaties en luchtdichtheid
 4. Aandachtspunten in de ruwbouwfase

Toepassingen

Vermijd koude luchtstromen en bouwschade aan de plinten. Blowerproof coating verzekert een permanente luchtdichtheid van deze gebouwaansluiting en vormt een onderbreking tegen opstijgend vocht. Na de...
Luchtdichtheid vloer wand aansluiting voor een maximale gebouwluchtdichtheid met gespoten luchtdichte coating
Waar wand en plafond samenkomen zal door de werking van twee verschillende materialen een barstje optreden in de pleisterlaag, waarlangs lucht kan ontsnappen. De BLOWERPROOF coating vermijdt dat er...
Luchtdichtheid wand plafond
Dit is de meest gevoelige zone voor luchtlekken. Met Blowerproof zorgt u voor een ononderbroken luchtdicht scherm op de dagkant van het raam. Afwerking gebeurt standaard nadien met spuitpleister. De...
Beste product voor de luchtdichting van raamkozijnen.
Ook de doorvoeren van technische leidingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden. BLOWERPROOF LIQUID BRUSH leent zich er uitstekend toe om alle doorvoeren van technische leidingen luchtdicht aan te...
Beste oplossing voor luchtdichte buisdoorvoeren
Blowerproof luchtdichte coating kan op de volledige wanden langs de buitenzijde van het binnenspouwblad worden aangebracht. Voor deze methode wordt gekozen indien er geen verdere afwerking is langs...
Luchtdichtheid wanden gebouwen